Privacy

Verwerking persoonsgegevens

Joke’s Kookpot legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Via onze websites kun je gratis extra materiaal of didactische informatie downloaden, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, producten bestellen, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Ook kun je bij ons lessen en ateliers volgen. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken wij vervolgens.

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst (voor bijvoorbeeld de levering van een product en/of toezending van nieuwsbrieven);
  • voor (online) bestellingen, facturatie & leveringen;
  • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van onze digitale diensten;
  • om je op de hoogte te stellen van interessante informatie en aanbiedingen
  • om onze (digitale) dienstverlening te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen.

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Je kunt ook bij ons terecht met vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen je altijd zo volledig mogelijk informeren.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons een zeer belangrijk goed. We gaan dan ook uiterst zorgvuldig met je gegevens om. De verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan alle wettelijke eisen die daaraan gesteld worden, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Wil je inzage in of correctie van je gegevens, wil je je afmelden of heb je vragen?

Je kunt je eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om correctie of verwijdering.

Wanneer je inzage wilt in de gegevens die Joke’s Kookpot heeft vastgelegd dan kun je per e-mail contact opnemen met Joke’s Kookpot via info@jokes-kookpot.be. Joke’s Kookpot zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij van je verwerkten.

Joke’s Kookpot houdt bij haar dienstverlening en informatieverstrekking zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren. Als je geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten, gratis downloads van extra materialen en diensten kun je dit altijd per e-mail melden bij info@jokes-kookpot.be. Je afmelding voor het gebruik van je postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen dertig werkdagen door Joke’s Kookpot verwerkt. Het kan dus voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je hebt afgemeld.

Ook met vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je bij ons terecht. Je bereikt ons via info@jokes-kookpot.be. Wij beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Ja, dat kan. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor ons privacybeleid. Op onze website staat altijd de meest recente versie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2018.