Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Joke’s Kookpot. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van Joke’s Kookpot, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via e-mail geplaatste en/of bevestigde bestellingen. Joke’s Kookpot behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijzen

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

Bestellingen

U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn. Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam.

Geeft u tijdens het bestelproces aan dat u een factuur wilt ontvangen, dan wordt deze na ontvangst van uw betaling verstuurd via e-mail. De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden. Joke’s Kookpot behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen zal Joke’s Kookpot de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Privacy

Bekijk hier ons privacybeleid

Cookies

Bekijk hier onze cookiedisclaimer

Annuleringsvoorwaarden

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

Varia

Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal of plaats worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

Klachten of geschillen

Klachten kunnen worden gemeld op info@jokes-kookpot.be of +32 (0)491 74 73 85. Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbanken te Turnhout.

Contact

U kunt tijdens de kantooruren terecht op het nummer +32 (0)491 74 73 85. Of u kunt een e-mail sturen naar info@jokes-kookpot.be.